Χρήση

Γενικά

Αυτό το πρόγραμμα διαχωρίζεται σε εφ΄τα μέρη μέσω της χρήσης καρτελών

 • Η πρώτη καρτέλα περιέχει λειτουργίες σχετικές με την παραγωγή μιας καλλιέργειας σε ένα χωράφι
 • Η δεύτερη καρτέλα περιέχει λειτουργίες σχετικές με τις εφαρμογές οι οποίες γίνονται πάνω σε μια καλλιέργεια σε ένα χωράφι (ψεκάσματα, ποτίσματα κλαδέματα κτλ)
 • Η τρίτη καρτέλα περιέχει λειτουργίες σχετικά με το τι καλλιέργεια υπάρχει σε ποιό χωράφι
 • Η τέταρτη καρτέλα περιέχει λειτουργίες σχετικά με τα είδη των καλλιεργειών
 • Η πέμπτη καρτέλα περιέχει λειτουργίες σχετικά με τα διαθέσιμα χωράφια
 • Η έκτη καρτέλα περιέχει λειτουργίες σχετικά με τα είδη των καλλιεργητικών επεμβάσεων
 • Η έβδομη καρτέλα περιέχει τις αναφορές

Λεπτομερέστερα:

Οι έξι απο τις εφτά καρτέλες μοιράζονται την ίδια φιλοσοφία. Στο επάνω μέρος της καρτέλας υπάρχει έμα μενού μέσω του οποίου μπορείτε να επιλέξετε τι είδους λειτουργία θέλετε να εκτελέσετε. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι οι παρακάτω τρείς:

 1. Εισαγωγή εγγραφής
 2. Επεξεργασία εγγραφής
 3. Διαγραφή εγγραφής

Στις δύο τελευταίες επιλογές θα χρειαστείτε το ID της εγγραφής την οποία θέλετε να επεξεργαστείτε. Εισάγετε το ID στο εντίστοιχο πεδίο και πατάτε το κουμπί της ανάκτησης (Retrieve) οπότε όλες οι πληροφορίες που υπάρχουν στην βάση δεδομένων σχετικά με την συγκεκριμένη εγγραφή ανακτώνται. Αλλάζετε οτι θέλετε και πατάτε το κουμπί της εκτέλεσης (Go!)οπότε οι αλλαγές ή η διαγραφή εκτελείται. Μπορείτε να βρείτε το ID της κάθε εγγραφής απο τις βασικές αναφορές που υπάρχουν στη σχετική καρτέλα.Το ID είναι η πρώτη στήλη σε κάθε αναφορά. Η λογική πίσω απο την χρήση του προγράμματος είναι η εξής: σε κάθε καρτέλα εισάγετε μια πληροφορία την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στην επόμενη καρτέλα. Για παράδειγμα εισάγετε ένα αγροτεμάχιο και ένα είδος καλλιέργειας, μετά πάτε και δηλώνετε οτι αυτό το είδος καλλιέργειας υπάρχει στο συγκεκριμένο αγροτεμάχιο και τέλος μπορείτε να καταχωρήσετε την παραγωγή της συγκεκριμένης καλλιέργειας στο συγεκεκριμένο αγροτεμάχιο καθώς και τι καλλιεργητικές επεμβάσεις έχετε κάνει σε αυτή τη καλλιέργεια.

Στην γραμμή εργαλείων υπάρχουν μερικές επιπλέον επιλογές για τον χειρισμό της εσωτερικής βάσης δεδομένων του προγράμματος. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι:

 • εξαγωγή της βάσης δεδομένων (για αντίγραφο ασφαλείας)
 • εισαγωγή της βάσης δεδομένων (απο αντίγραφο ασφαλείας)
 • άδειασμα της βάσης δεδομένων
 • εκτέλεση εντολής sql (για διαχειριστικές επεμβάσεις. να μην χρησιμοποιείται εκτός αν το διαβάσετε σε αυτή τη σελίδα)
 • κλείσιμο της εφαρμογής

Είναι σημαντικό να έχετε υπόψη σας, ότι όλα τα πεδία στις διάφορες καρτέλες της εφαρμογής θα πρέπει να συμπληρώνονται. Εάν κάποιο πεδίο παραμείνει κενό, τότε η εγγραφή δεν πρόκειται να αποθηκευτεί στην βάση δεδομένων. Μπορείτε στα πεδία στα οποία δεν έχετε δεδομένα για να συμπληρώσετε να βάλετε μια παύλα ή ένα μηδέν.

Αναφορές

Οι πρώτες αναφορές χρησιμοποιούνται για να εμφανιστούν τα δεδομένα σχεδόν όπως αυτά αναφέρονται στους πίνακες της βάσης δεδομένων, ώστε να μπορείτε να τα επεξεργαστείτε και να δείτε το αποτέλεσμα. Έτσι παρουσιάζονται όλα τα στοιχεία που έχει η εφαρμογή για διάφορους τύπους δεδομένων (αγροτεμάχια, εφαρμογές, τύποι καλλιεργειών κτλ) έχοντας στην πρώτη στήλη το ID της εγγραφής ώστε να μπορέσετε χρησιμοποιώντας το να αλλάξετε στοιχεία της εγγραφής ή να την διαγράψετε.

Υπάρχει μια εξαίρεση στον παραπάνω κανόνα. Στην έκδοση απο 03-10-2011 και μετά, η πρώτη στήλη της αναφοράς παραγωγής, θα εμφανίζει ένα αριθμό της μορφής 4-13 αντί για τον κλασικό αριθμό 13. Αυτή η μορφή χρησιμοποιείται προκειμένου να μπορεί ο χρήστης να την χρησιμοποιήσει για να αναγνωρίσει μοναδικά μια συγκεκριμένη παραγωγή. Ο πρώτος αριθμός θα είναι ο κωδικός αριθμός τον οποίο πέρνει ένας παραγωγός όταν εισάγεται σε μια ομάδα παραγωγών (στο παράδειγμα μας 4, εξ ορισμού μηδέν) και ο δεύτερος αριθμός θα είναι ο κωδικός αριθμός της παραγωγής. Σώζοντας αυτή την αναφορά και χρησιμοποιόντας την ο χρήστης μπορεί να αναγνωρίσει μοναδικά την παραγωγή του και να παρέχει πληροφορίες ιχνηλασιμότητας, απλά τυπώνοντας αυτόν τον αριθμό στα δοχεία συσκευασίας των προιόντων του. Ο κωδικός αριθμός παραγωγού, μπορεί να αλλάξει, ανοίγοντας το αρχείο mycropconfigfile το οποίο υπάρχει στο κατάλογο της εφαμοργής και αλλάζοντας το πεδίο με όνομα Producer ID.

Οι επόμενες αναφορές παρουσιάζουν και εξάγουν χρήσιμα συμπεράσματα για τις καλλιέργειες σας καθώς παρουσιάζουν την ολική παραγωγή ανα καλλιέργεια, την παραγωγή ανα καλλιέργεια και αγροτεμάχιο, τις καλλιεργητικές επεμβάσεις ανα καλλιέργεια κτλ.