ΣυνταγήΛιπάσματος

Μια συνταγή λιπάσματος υποτίεθεται οτι είναι το ποσό των θρεπτικών συστατικών που απορροφάει μια καλλιέργεια σε μια περίοδο προκειμένου να παράξει ένα κιλό προιόντος.

Συνήθως σε τέτοιες συνταγές καταλήγουμε μετά απο έντονη έρευνα και πειράματα σε διάφορα πανεπιστήμια και ερευνητικά ινστιτούτα.

Φυσικά υπάρχουν και ανεξάρτητοι παραγωγοί οι οποίοι έχουν καταλήξει στις δικές τους εκτιμήσεις μετά απο χρόνια δοκιμών σε συγκεκριμένα αγροτεμάχια και καλλιέργειες.

Ως παράδειγμα συνταγής μπορούμε να αναφέρουμε για την ελιά το παρακάτω: Προκειμένου να παραχθεί ένα κιλό ελαιόκαρπος, το δένδρο της ελιάς απορροφά:

 • 0.9 κιλά άζωτο
 • 0.2 κιλά φώσφορο
 • 1 κιλό κάλι
 • 0.4 κιλά ασβέστιο

Σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης του 1992 της Διεθνούς Ομοσπονδίας Βιομηχάνων Λιπασμάτων (IFA), η ολική πρόσληψη θρεπτικών στοιχείων απο μια καλλιέργεια σταφυλιού για την παραγωγή ενός τόνου προϊόντος ανα εκτάριο είναι (σε λιμπρές/εκτάριο)

 • 6.8 για το N
 • 2.8 για το P2O5
 • 12 για το K2O
 • 11.8 για το Ca
 • 1.2 για το Mg
 • 0.003 για το B
 • 0.0052 για το Cu
 • 0.004 για το Mn
 • 0.009 για το Zn
 • 0.02 για το Fe

Σύμφωνα με το εγχειρίδιο, περίπου το 70% του Ν και το 60% του P2O5 και K2O που έχουν απορροφηθεί πηγαίνουν στα φύλα και στους βλαστούς, τα οποία κατόπιν ξαναενσωματώνονται στο έδαφος οπότε η καθαρή απομάκρυνση θρεπτικών στοιχείων κατά τη συγκομιδή είναι πολύ μικρότερη. Με βάση τα παραπάνω έχουμε τελικά την παρακάτω πρόσληψη για την παραγωγή ενός τόννου/εκτάριο:

 • 2.0(lbs/acre) N ή 1kg/acre ή 0.001kg για ένα κιλό προϊόντος απο έκταση ενός εκταρίου
 • 1.1(lbs/acre) P2O5 ή 0.55kg/acre ή 0.00055kg για ένα κιλό προϊόντος απο έκταση ενός εκταρίου
 • 4.8(lbs/acre) K2O ή 2.4kg/acre ή 0.0024kg για ένα κιλό προϊόντος απο έκταση ενός εκταρίου

Εάν κάποιος θέλει να δημιουργήσει μια συνταγή για μια καλλιέργεια, θα πρέπει πρώτα να καταχωρήσει τα είδη των θρεπτικών στοιχείων που υπάρχουν. Κατόπιν θα πρέπει να επιλέξει μια καλλιέργεια και να καταχωρήσει για αυτή τη καλλιέργεια τις λεπτομέρειες της συνταγής. Η ιδέα πίσω απο την διαχείριση της συνταγής και των θρεπτικών στοιχείων είναι η ίδια όπως και στην υπόλοιπη εφαρμογή, μέσω της χρήσης των τριών επιλογών, εισαγωγή, επεξεργασία, διαγραφή.

Σημείωση η εισαγωγή του πεδίου ατομικό βάρος, δεν είναι απαραίτητη.