Εικόνες

Εάν θέλετε να δείτε την εφαρμογή, εδώ θα δείτε μερικές χαρακτηριστικές εικόνες:

Μια γενική άποψη της εφαρμογής. Εδώ μπορείτε να δείτε την πρώτη καρτέλα η οποία χρησιμοποιείται για την καταγραφή της παραγωγής απο μια καλλιέργεια.

Production

Η καρτέλα των αναφορών. Απο εδώ δημιουργούνται όλες οι αναφορές κειμένου.

Reports

Η Γερμανική μετάφραση της κύριας οθόνης

German translation

Η Ελληνική μετάφραση της κύριας οθόνης

Greek translation