Γενικά

Το myCrop είναι μια εφαρμογή στρατηγικής ανάλυσης και διαχείρησης στην γεωργία η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο απο επαγγελματίες παραγωγούς όσο και απο ερασιτέχνες.

Μπορεί να συλλέξει και να διαχειριστεί δεδομένα για:

  • αγροτεμάχια
  • είδη καλλιεργιών
  • καλλιέργειες ανα αγροτεμάχιο
  • παραγωγή κάθε καλλιέργειας ανά αγροτεμάχιο

Επίσης μπορεί να συλλέξει και να διαχεριστεί δεδομένα για κάθε είδους καλλιεργητική παρέμβαση πάνω σε μια καλλιέργεια, κάποιες απο τις οποίες είναι:

  • πότισμα
  • κλάδεμα
  • λίπανση
  • ψέκασμα
  • κ.α

Όλα τα παραπάνω μπορούν να παρουσιαστούν σε διαφόρων τύπων αναφορές, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να να αξιολογηθεί η παραγωγή μιας καλλιέργειας πάνω σε ένα συγκεκριμένο αγροτεμάχιο επί μια σειρά ετών ή να διευκρινησθούν οι ανάγκες μιας καλλιέργειας σε λίπανση λαμβάνοντας υπόψη μας τα προηγούμενα δεδομένα παραγωγής της. Επίσης απο την βάση δεδομένων της εφαρμογής μπορούν να εξαχθούν αυτόματα ημερολόγια εισροών/εκκροών τα οποία είναι απαραίτητα για την υπαγωγή μιας εκμετάλλευσης σε κάποιο απο τα διεθνή πρότυπα πιστοποίησης EUREPGAP, AGRO 2.1, 2.2 (το παραπάνω δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα).